DYREKCJA

Irena Szafranek - dyrektor CKZiU nr 1 w Gdyni

Dorota Weselak-Kwiecień - wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

Rafał Miłosz - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Katarzyna Lewańczyk - wicedyrektor ds. wychowawczych

Leszek Sikora - kierownik warsztatów szkolnych

Ewa Detlaff  - kierownik szkolenia praktycznego