1/52
SZKOŁA PROFESJONALISTÓW

CKZiU  nr  1 w Gdyni to technika, branżowe szkoły I stopnia i szkoły policealne.

Nauka w nich umożliwia nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych, które są potwierdzane egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Nowy Prezentacja programu Microsoft PowerPoint.jpg

SZCZEPIENIA UCZNIÓW

 Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi skierowany do uczniów i rodziców w sprawie szczepienia dzieci powyżej 12 r.ż. 

Film dotyczący szczepień

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych

RELACJA Z OTWARCIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

 

W dniu 1 września 2021 r. z udziałem władz miasta Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych. 

Zobacz relację z uroczystości     

PROFILAKTYKA COVID-19 W CKZIU NR 1

W związku z pandemią COVID-19 w CKZiU Nr 1 obowiązuje:

  1. Obowiązek zakrywania nosa i ust dla wszystkich osób przebywających na korytarzach w toaletach budynku szkoły i warsztatów szkolnych oraz w szatni szkolnej.

  2. Uczniowie, którzy spożywają posiłek w miejscach o których mowa w pkt. 1. są na czas spożywania posiłku zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

  3. Szkoła nie zapewnia osobom przebywającym w budynkach maseczek ani przyłbic.

  4. W wyjątkowych przypadkach uszkodzenia lub zabrudzenia maseczki czy przyłbicy można pobrać maseczkę w portierni szkoły lub warsztatów w celu zastąpienia uszkodzonej lub zabrudzonej.

PRZEJAZDY UCZNIÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W GDYNI

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Uczniowie jeżdżą za darmo w gdyńskich autobusach i trolejbusach, jeżeli mieszkają w Gdyni i posiadają poświadczający to dokument. Od 01 września 2020r. obowiązują nowe druki legitymacji, na których nie umieszcza się adresu zamieszkania.
W celu bezpłatnych przejazdów uczeń powinien sobie wyrobić Kartę Mieszkańca, którą  można otrzymać na dwa sposoby:

  1. Zarejestrować się na www.gdynia.pl/karta i w kilka minut załatwić wszystkie formalności przez Internet.

  2. Wypełnić wniosek w wersji papierowej i złożyć go w InfoBoxie (przy ul. Świętojańskiej 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00). Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na Karcie Mieszkańca wgrywane są na rok – od 1 października do 30 września.

W razie wątpliwości  można się skontaktować:

ZAŁATWIANIE SPRAW

W celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy, aby wszystkie sprawy uczniowskie i administracyjne załatwiać drogą elektroniczną. Przy załatwieniu spraw, interesantów obowiązują procedury w związane zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 - dostępne na stronie internetowej szkoły. 

Kontakt: tel. 58 621 68 91

e-mail:ckziu1@ckziu1.gdynia.pl

Eugeniusz Kwiatkowski

patron

Technikum Budowy Okrętów

inż. Tadeusz Wenda

patron

Technikum Mechanicznego nr 1

Szkoła uczestniczy

w programach

„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

  • Wix Facebook page